วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

CMU CCDC รายงานคุณภาพอากาศ เชียงใหม่ น่าเป็นห่วง


วันที่ 15 มีนาคม 2559 ศูนย์  ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU CCDC: Climate Change Data Centerรายงานข้อมูลผ่าน เฟสบุ๊คแฟนเพจ พบว่า ข้อมูลจำนวน Hot Spot 8 วันย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 14 มีนาคม 2559พบจุดความร้อนจากเซนเซอร์VIIRS 375 m (VNP14IMGT) ของภาพถ่ายดาวเทียม Suomi-NPPมีจำนวนลดลงและเพิ่มขึ้นในบางจังหวัด จังหวัดที่มีจุดความร้อนมากที่สุดคือจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ และเชียงใหม่เริ่มพบการเผาในพื้นที่เกษตร (สีเหลืองและสีเทาบ้างในบางจังหวัด หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศ เข้าสู่มาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาด “ทุกจังหวัด” ภาคเหนือ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานอกจากนั้น
ทางศูนย์ยังได้นำ ภาพท้องฟ้าบริเวณดอยสุเทพ “วัน ที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00พร้อมกับรายงาน พบว่ามีค่าวัดฝุ่นละออง (PM10) รายวินาที เท่ากับ 134 ug/m3 และมีค่า AQIเท่ากับ 106 ถือว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งถือว่ามีค่าเกินมาตรฐานแล้ว ( จุดตรวจวัดบริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : อ้างอิงข้อมูลจาก: DustDETEChttp://www.livebox.me/ruee2559/) “ โดยนำข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ระมัดระวังต่อสุขภาพในการสูดอากาศเข้าไปในร่างกาย
ภาพ/ข้อมูล :  CMU CCDC FanPage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น