วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะบริหาร ม.ช. เปิดตัว Smart Classroom ทันสมัยสุดในภาคเหนือคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยโฉม "Smart Classroom" ห้องเรียนสุดสมาร์ท แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ พลิกโฉมการเรียนรู้ของนักศึกษา สู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่ยุคดิจิตอล เรียนสมาร์ทยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำจากซัมซุงรศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า "คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสนใจโซลูชั่นห้องเรียน Smart Classroom เพราะเห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำในปัจจุบัน มีประโยชน์และน่าเป็นส่วนช่วยสำคัญ ในการส่งเสริมประสิทธิผล ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน ได้แบบ Realtime ทำให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และทำให้นักศึกษาของเราสามารถออกไปทำงาน ได้ตรงกับความต้องการขององค์กรต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart Classroom จะช่วยยกระดับการศึกษาในคณะและเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ล่าสุดทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำซัมซุง วิดีโอ วอล์ (Samsung VDO Wall) และ ซัมซุง อีบอร์ด (Samsung E-board) พร้อมกับ Learning Solutions อื่นๆ ทั้งในห้องที่สามารถจุคนได้เกินกว่า 200 คน จำนวน 2 ห้อง จะทำให้การเรียนการสอนในห้องขนาดใหญ่มีประสิทธิผลมากขึ้น และในห้องเรียนขนาดกลาง Auditorium ที่เน้นใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบถกแถลง (Discussion) อีกทั้งนี้ ออกจากความทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถดึงดูดความสนใจให้นักศึกษาที่เข้าเรียนแล้ว เทคโนโลยีในห้อง Smart Classroom ยังทำให้การบันทึกการบรรยายและบรรยากาศของการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนเป็นสื่อ Electronic สำหรับนำไปเชื่อมต่อกับระบบ eLearning ยังทำได้ง่ายมากขึ้น ทำให้เพิ่มขีดความสามารถของคณะในการจัดทำการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสนใจในการร่วมมือระยะยาวกับ Samsung เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต่อไปอีกในอนาคต"


นายมณฑล มังกรกาญจน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัทไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า "ซัมซุงถือเป็นผู้นำเทรนด์ในการนำ Smart Classroom มาใช้ในสถานศึกษา ในหลายๆ ประเทศก็เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับในประเทศไทยถือว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยได้นำเสนอโซลูชัน เพื่อการศึกษาในยุคดิจิตอล ภายใต้ชื่อ ซัมซุง สมาร์ท  คลาสรูม (Samsung Smart Classroom) ซึ่งในเขตกรุงเทพฯ ได้มีการติดตั้ง ห้องเรียนอัจฉริยะต้นแบบเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาในหลายสถานศึกษาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ซัมซุงเอง ก็มีการวางแผนว่าจะจับมือกับสถาบันต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นพันธมิตรสำคัญแห่งแรกในภาคเหนือ จะเป็นเสมือนต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดใกล้เคียง""สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom มีจุดเด่นอยู่ที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่แบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive) ให้ผู้สอนและผู้เรียนจะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านผลิตภัณฑ์ซัมซุง อาทิ ซัมซุง วีดีโอวอลล์ (Samsung VDO Wall) ซัมซุง อีบอร์ด (Samsung E-board) ซัมซุง กาแลคซี่ แท็บ เอส 2 (Samsung Galaxy Tab S2) ผนวกกับโซลูชั่นเฉพาะที่ออกแบบมาให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถโต้ตอบและเรียนรู้บทเรียนไปพร้อมพร้อมๆ กัน อาทิ นักเรียนสามารถแสดงผลงานและความคิดเห็นต่างๆ จากซัมซุง กาแลคซี่ แท็บ เอส 2 ไปยังหน้าจอ E-board หน้าห้องเรียน อาจารย์สามารถตรวจสอบการเรียนของนักเรียน ในระหว่างเรียนเพื่อแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียน รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการควบคุมความสนใจของนักเรียนในชั่วโมงเรียนได้เป็นอย่างดี"


"นอกเหนือจาก ความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว ซัมซุงยังวางแผนที่จะขยายโซลูชั่น Smart Classroom สู้กลุ่มโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ในภาคเหนือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลต่อไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากซัมซุง ที่จะมาช่วยพัฒนาด้านการศึกษาและยกระดับการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิตอล" นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น