วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

พิธีปิด และจับรางวัลกิจกรรม 999 บาท 3 ซู + 1 สวน
“โครงการ 999 เที่ยว 3 ซู + 1 สวนฯ” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชียงใหม่ ซู อควาเรียม, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ร่วมกันจัดทำรายการนำเที่ยวพิเศษ “999 เที่ยว 3 ซู + 1 สวนฯ” โดยเริ่มดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี2555 เป็น ปีที่ 3 ของโครงการ ได้จัดโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 กันยายน 2555 ที่ผ่านมามียอดเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน มียอดร่วมกิจกรรมมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 200 กว่าคน และในปีนี้เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยการมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลเป็น ไอโฟน 4S จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า 30,000 บาท ทั้งนี้การจับรางวัลผู้โชคดีได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2555 โดยได้รับเกียรติ จากหัวหน้าส่วนของหน่วยงานต่างๆ ร่วมจับรางวัลผู้โชคดี โดยรางวัลจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ รางวัลประเภทบุคคล ซึ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล และรางวัลประเภทกลุ่ม เป็นรางวัลที่มอบให้แต่ละกลุ่มที่จองเข้ามาเพื่อกระจายรางวัลให้แก่ทุกครอบครัวที่ร่วมรายการ รายละเอียดรางวัลดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.chiangmaiaquarium.com และ www.facebook.com/chiangmaiAquarium


1. รางวัลประเภทบุคคล
1.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล  ไอโฟน 4S
1.2 รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล  บัตรกิจกรรม Flight of the Gibbon สำหรับ 2 ท่าน
1.3 รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล  บัตรกิจกรรม Snorkeling พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม สำหรับ 2 ท่าน
 2.    รางวัลประเภทกลุ่ม
        2.1 บัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน
       2.2 บัตรเข้าชมพืชสวนโลก 10 รางวัล รางวัลละ 5 ท่าน พร้อมพวงกุญแจพืชสวนโลก
       2.3 ของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 17 รางวัล
รายชื่อตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่จับรางวัลผู้โชคดี
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สวนสัตว์เชียงใหม่
คุณธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
3. เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
คุณธีรวัฒน์ เนืองนอง ผู้จัดการทั่วไปเชียงใหม่ ซู อควาเรียม
4. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
คุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการขาย
5. อุทยานหลวงราชพฤกษ์
คุณวิรุมดี อินต๊ะแสน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

รายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล กิจกรรม 999 บาท เที่ยว 3 ซู + 1 สวน
รางวัลประเภทบุคคล
1.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล  ไอโฟน 4S
ผู้โชคดี  -นางสาวพรทิพย์ แคล้วภัย ผู้โชคดีจากจังหวัดกรุงเทพ
1.2 รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล  บัตรกิจกรรม Flight of the Gibbon สำหรับ 2 ท่าน
ผู้โชคดี  -นางสาวอิสราภรณ์  พันลูกท้าว ผู้โชคดีจากจังหวัด เลย
-นางวาณี หมื่นคำวัง ผู้โชคดีจากจังหวัด พะเยา
1.3 รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล บัตรกิจกรรม Snorkeling พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่
ซู อควาเรียม สำหรับ 2 ท่าน
ผู้โชคดี  -นางสาวธิติมา นมรัตน์ ผู้โชคดีจากจังหวัด ราชบุรี
-นางพัดมับ เมืองชัย ผู้โชคดีจากจังหวัด น่าน
-นางอำไพ สายตา ผู้โชคดีจากจังหวัด น่าน
-นางสุดใจ คนกลาง ผู้โชคดีจากจังหวัด น่าน
-นายสุดจริต นมรัตน ผู้โชคดีจากจังหวัด เชียงใหม่
      รางวัลประเภทกลุ่ม
        2.1 บัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน
  
-นางสาววราพร
   -นางสาวมันตรา
   -นางสาวจินตนา
   -นายกำพล
   -นางสาวอริสา ธีรทร
 -คุณนวรัฐ
 -คุณกัลยา
 -คุณรุจิพรรณ มหานนท์
 -คุณธนพรรณ
 -คุณสุวภัทร

   
       2.2 บัตรเข้าชมพืชสวนโลก 10 รางวัล รางวัลละ 5 ท่าน พร้อมพวงกุญแจพืชสวนโลก
 
-คุณณัฐวุฒิ
-คุณสุภาพร  ทองมา
-คุณกรรญาวี
-คุณกมลวรรณ
-คุณประเสริฐ
-คุณกิจ
-คุณจินตนา
-นายลือชัย วงค์จันทร์
-นายทวีวงค์ วิชัยอุรุโรจฯ
-คุณนวลพร

        
        2.3 ตุ๊กตาที่ระลึกงานพืชสวนโลก 4 รางวัล
   -นายสหชัย
   -นางสาวเรืองทิพย์ เกียรติวัฒนพงษ์
   -นางสาวรัตนา
   -นายจักรเทพ
        
       2.4 ตุ๊กตาที่ระลึกสวนสัตว์เชียงใหม่ 4 รางวัล
   -นายบรรหาร
   -KAREN CHANG
   -นางสาวนภัสนันท์ ภัทรฉัตรประกร
   -นายจีรทีป เตสุชาตะ
         2.5 ตุ๊กตาที่ระลึกเชียงใหม่ ซู อควาเรียม 4 รางวัล
   -คุณอาทิชา
   -คุณหน่อย
   -คุณถกลสุข อำสกุล
   -คุณไอซ์
         2.6 รางวัลชุดของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 5 รางวัล
   -ประไพพิศ ศรีเมฆ
   -ดุษฎี บวรผดุงกิตติ
   -วีระศักดิ์ บูรณสันติกุล
   -ศิริพร อมฤทธิ์ตานนท์
   -พิบูลพา ไชยวัณณา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น