วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

“มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน”
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน  จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย  “มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” หรือ Charming Mae Hong Son ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมที่พักสุดหรูจากอำเภอปาย และ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยได้เปิดรับผลงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555  ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.  ประเภท แหล่งท่องเที่ยว
2.  ประเภท ศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้ทำการตัดสินการประกวดอย่างหนักในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 800 กว่าผลงาน โดยได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาทั้งหมด 56 ผลงาน และตัดสินจนได้ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท ซึ่งประกาศผลการตัดสินไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดังนี้


ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลประเภทศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ   โดยคุณสิทธิชัย  ผาตินาวิน   ชื่อภาพ “สืบสานความสุข”
- รางวัลรองชนะเลิศ โดยคุณรัฐเขต  มูลรินต๊ะ ชื่อภาพ “สะท้อนอารยธรรม”
- รางวัลชมเชย   โดยคุณกัญญลักษณ์  โปร่งคำ ชื่อภาพ “ขออนุโมทนา”
- รางวัลชมเชย   โดยคุณดิถี  เหลืองธนะโภค ชื่อภาพ “ความสุข”
ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ โดยคุณหรรษา  ตั้งมั่นภูวดล   ชื่อภาพ “Golden Land”
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   โดย Mr. John Spies   ชื่อภาพ “Kayaking” (ล่องเรือคายัคถ้ำลอด)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   โดยคุณธนวัฒน์  สุขวิบูลย์   ชื่อภาพ “เงาสะท้อนอารยธรรม”
- รางวัลชมเชย โดยคุณสุธี  สมบัติวงศ์ขจร     ชื่อภาพ “เหลืองอร่าม ยามเช้า ณ ดอยแม่อูคอ”
- รางวัลชมเชย โดยคุณดิถี  เหลืองธนะโภค     ชื่อภาพ “Pai in Green” 

  ในวันที่ 10 กันยายน 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน จะได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกๆท่าน ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้  
- รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   จะได้รับเงินสด   5,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   จะได้รับเงินสด   3,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินสดรางวัลละ 1,500 บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด ณ ศูนย์ประสานงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แม่ฮ่องสอน  ถ.สิงหนาทบำรุง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2555 เวลา 08.00 – 19.00 น.  สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-612982-3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น