วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เยือนจังหวัดแพร่นางคริสตี้ เคนนี่ย์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย เยือนจ.แพร่เป็นครั้งแรก ลงพื้นที่ดูงานด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกครองส่วนท้องถิ่น กระชับความสัมพันธ์ฉลอง 180ปีไทย-สหรัฐฯนางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย พร้อมด้วยนายเคนเน็ท ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้เข้าพบนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด แพร่ เพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะลงพื้นที่ดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน จ.แพร่ โดยได้เยี่ยมชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ พิพิธภัณฑ์บ้านวงศ์บุรี และนิทรรศการ “ผ่อบ้าน หันเมือง: การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นโดยชุมชนจ.แพร่” ของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA)ซึ่งเป็นโครงการจัดทำบันทึกทางสถาปัตยกรรมของบ้านเก่าใน จ.แพร่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐฯให้ทุนสนับสนุนผ่านกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม มูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีพ.ศ. 2552ในการเยือนแพร่ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯยังได้แวะเยี่ยมชมการสาธิตย้อมหม้อห้อมธรรมชาติที่โรงย้อม ”แก้ววรรณา” ซึ่งเป็นแบรนด์หม้อห้อมธรรมชาติ 100% ของจ.แพร่ที่มีชื่อเสียงกว้างขวาง โดยให้ความสนใจกับการผสมผสานการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่ไปกับความใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยังมีโอกาสแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้สัก (พิพิธภัณฑ์การป่าไม้)และพิพิธภัณฑ์เสรีไทย พร้อมทั้งได้พบกับนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และนายอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย ภารกิจหนึ่งวันเต็มที่จ.แพร่ สิ้นสุดลงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ. แพร่ ซึ่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯได้แวะไปบันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการวิทยุแห่งประเทศไทย สวท.91 จังหวัดแพร่ 


เอกอัครราชทูตสหรัฐฯกล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเยือนจ.แพร่เป็นครั้งแรกในวันนี้ โดยเฉพาะปีนี้ เป็นโอกาสพิเศษที่เราฉลองครบรอบ 180 ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ดิฉันได้ยินชื่อเสียงของจ.แพร่มานานเกี่ยวกับหม้อห้อม สถานที่ส าคัญที่สวยงามต่างๆ บ้านเก่า มรดกวัฒนธรรม มาวันนี้รู้สึกประทับใจมากๆค่ะ โดยเฉพาะการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวแพร่ ยินดีมากๆที่ได้มีเพื่อนชาวแพร่เพิ่มขึ้นในวันนี้ กลับกรุงเทพฯคราวนี้ คงจะมีเรื่องราวไปบอกต่อมากมายเลยค่ะ เกี่ยวกับความน่ารักของคนแพร่ ความสวยงามของมรดกวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น