วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Chiang Mai Year 717เฮือนศิลปินนาชา(Nacha Artists’ Residence) ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาศิลปะใน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ และคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่   ได้จัดทำโครงการ “ เมืองเชียงใหม่ ปีที่ 717” Chiang Mai Year 717  


เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่เชียงใหม่มีอายุครบ 717 ปี    ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินที่มีชื่อเสียง นำภาพเข้าร่วมประมูลเพื่อการกุศล จำนวน 150 ชิ้น   และยังมีศิลปินรับเชิญอีก 6 ท่าน มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม วาดภาพสด เพื่อทำการประมูลภายในงานด้วย ได้แก่  อ.วัฒนะ วัฒนาพันธุ์  อ.รุ่งศักดิ์ ดอกบัว  อ.พงษ์พรรณ เรือนนันชัย  คุณวิเชียร บุญมีมาก  คุณสรพงษ์ สีชมพู  และ อ.ปฎิเวธ สาว์คง   โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นการกุศลให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยผู้รับมอบคือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานรับและมอบรางวัล  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีแสดงให้ได้รับชมด้วย  อาทิ การแสดงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์  แนวเพลง Lanna Contemporary ควบคุมและแสดงดนตรีโดยครูวิศาลทัศน์  รัตนมงคลเกษม  และการแสดงจากวงลายเมือง   จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในงานประมูลผลงานศิลปะ และพิธีเปิดนิทรรศการพร้อมมอบรางวัล  การประกวดภาพจิตรกรรม  ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2556 นี้  ณ เฮือนศิลปินนาชา ( Nacha Artists’ Residence )  31 ถ.ท้ายวัง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 053 – 252983 หรือ  E-mail : nachaart@hotmail.com / facebook : Nacha Artists’ Residence  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nachaart.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น