วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จัด CSR-Garage Sales    โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ มีนโยบายและความตั้งมั่นที่จะดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสร้างสรรค์ประโยชน์อันยั่งยืนกลับคืนแก่สังคมเมืองเชียงใหม่ ทางโรงแรมฯจึงกาหนดจัดกิจกรรมการเปิดท้ายขายของ (CSR-Garage Sales) ขึ้นโดยมีการออกร้านการออกร้านโดยเพื่อนพนักงานเพื่อจาหน่ายสินค้ามือสอง พร้อมจัดจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาย่อมเยา และการประมูลของใช้สภาพดีมีคุณภาพจากผู้ร่วมสนับสนุน จุดประสงค์เพื่อระดมเงินทุนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชิวิตและการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกอสะเลียม อ. สันกาแพง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทางโรงแรมฯให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี และเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆในวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ได้มีการกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณ สะพานช้าง ทางเข้าโรงแรมฯ บริเวณชั้น 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น