วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ไทยสมายส์ ชวนบิน เชียงใหม่ - ภูเก็ต
สายการบินไทยสมายส์ จัดโปรโมชั่นพิเศษ  "Welcome Phuket - Chiang Mai (Weekday & Weekend)" เดินทางในราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 3,315 บาท ในวันจันทร์ - พฤหัสบดี และราคา 3,545 บาท ในวันศุกร์ -  อาทิตย์ สำรองที่นั่งวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2555 เดินทางได้ตั้งแต่ 01 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2555 ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ http://www.thaismileair.com/thaismile/th/smile-welcome-th.htmเงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร
1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย, ตัวแทนจำหน่าย ของการบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบิน การบินไทยสมายล์  (TG7XX)
Weekday: สำหรับการเดินทางวันจันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี
Weekend:  สำหรับการเดินทางวันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์
3.ราคาบัตรโดยสารนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 17 กันยายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 และ เริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555
4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรโดยสารไม่อนุญาตให้ ออกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน, Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
6. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
7. บัตรโดยสารเด็กราคา 75 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
8. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
9. ได้รับไมล์สะสมปกติ
10. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ /  หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น