วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Chiang Mai 1st Time


Chiang Mai 1st Time 

ไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดงาน Chiang Mai 1st Time งานแสดงภาพของ คุณเบ๊น ธนชาติ ศิริภัทราชัย ผลงานภาพถ่ายส่วนหนึ่งในหนังสือ New York 1st Time ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่านจำนวนมาก เทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่และสถานฑูตอเมริกาจึงนำเอาผลงานที่น่าประทับใจนี้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ชมกัน ในรูปแบบนิทรรศการกลางแจ้งในชื่อ “Chiang Mai 1st Time” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “Chiang Mai Photo Festival 2015” ที่จัดขึ้นตามจุดต่างๆที่สำคัญทั่วเมืองเชียงใหม่ และการแสดงผลงานในครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกของคุณ ธนชาติ  ศิริภัทราชัย ที่นำเสนอสู่สายตาพี่น้องชาวเชียงใหม่ นอกจากนั้นแล้วภายในงานยังได้มีกิจกรรมพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแก่ผู้ทีสนใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ Think Park ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น