วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โปรวันเกิด นกแอร์ครบรอบ 8 ปี เริ่มต้น 888 บาทเส้นทางราคาสุทธิ (บาท)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  พิษณุโลก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  อุดรธานี
เชียงใหม่ - แม่สอด
888
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  เชียงใหม่
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  เชียงราย
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  หาดใหญ่
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  นครพนม
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  น่าน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  ภูเก็ต
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  สกลนคร
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -  ตรัง
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ - อุดรธานี
1,088

จอง : 12 - 23 ก.ค. 55 | เดินทาง : 19 ก.ค. - 30 พ.ย. 55

Book Now


 • ราคาพิเศษ 888 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี และ เชียงใหม่-แม่สอด
 • ราคาพิเศษ 1,088 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ เชียงราย นครพนม สกลนคร หาดใหญ่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่-อุดรธานี และ น่าน
 • ราคาพิเศษนี้ ยกเว้น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะเหลาเหลียง เกาะพีพี เกาะลังกาวี เวียงจันท์ มุกดาหาร และบางเส้นทางที่มีเที่ยวบินร่วมซึ่งทำการบินโดยบริษัทสยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด (สายการบินนกมินิ)
 • สมาชิกนกแฟนคลับสามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokfanclub.com ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2555
 • ลูกค้าทั่วไปสามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com ระหว่างวันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2555
 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2555
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น