วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เริ่มแล้ว ! มหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทุ่มงบจัดกิจกรรมใหญ่ "มหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย"
หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี กระตุ้นปีมหัศจรรย์เมืองไทย

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปลุกกระแสปีมหัศจรรย์เมืองไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการจัดงาน "มหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย" หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งมีการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเสกสรร  นาควงค์ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


จากที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 - 2555 เป็นปี"มหัศจรรย์เมืองไทย" Miracle Thailand Year เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงรับสนองนโยบายจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี โดยจัดงาน "มหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย" ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฏาคม 2555 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้นำเอาแนวทางการจัดครั้งก่อนที่ กรุงเทพฯซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง นำไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างกระแสของประเพณีไทยไปสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นการนำเอาความโดดเด่นในความมหัศจรรย์ของประเพณีของแต่ละภูมิภาคมานำเสนอให้น่าสนใจ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องใน 3 วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา , จุดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีเด่น 5 ภาค,การจำลองประเพณี เทศกาลทั่วไทยใน 12 เดือน การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และ อาหารจากแหล่งท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค,การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมาย

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีความคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวจากภูมิภาค สู่ ภูมิภาค เกิดการกระจายรายได้ภายในประเทศ สร้างการรับรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภูมิภาค เป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น