วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

นิทรรศการบอนไซ 9 ต้น 9 ทรงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดแสดงนิทรรศการบอนไซ 9 ต้น 9 ทรง ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณสวนอังกฤษ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะของบอนไซ รวมไปถึงบอนไซที่มีความพิเศษ มีความสวยงามและมีมูลค่าสูงจำนวน 9 ต้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถชมการจัดแสดงโชว์บอนไซหลากหลายรูปทรงมากกว่า 70 ต้น ได้ที่สวนบอนไซ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงบอนไซ การดูแลหรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบอนไซ รวมไปถึงการตกแต่งสวนด้วยบอนไซอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น