วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การปฏิรูปสื่อ มีหรือ ที่สื่อไม่อยากถูกปฏิรูป

ในฐานะผมนั้นคือสื่อเสียงเล็กๆจากภูมิภาค ขอพูดถึง 2 ส่วนที่สำคัญ เรื่องแรกคือการแอบอ้างสื่อ ในภูมิภาคนั้นมีองค์กรสื่ออยู่มากมาย มากกว่าส่วนกลางที่เป็นสื่อหลัก ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และ โทรทัศน์ ในการแอบอ้างจึงมีน้อยกว่า ภูมิภาค สื่อภูมิภาคนั้นได้รับผลกระทบกับสื่อจริงสื่อปลอม ที่บั่นทอนคุณภาพความเป็นสื่อโดยการหลอกลวงประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โดยแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งองค์กรสื่อในภูมิภาคที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องได้รับผลกระทบทำให้เกิดการลดทอนของความน่าเชื่อถือ ถูกมองอย่างน่ารังเกียจ และพฤติกรรมแอบอ้างความเป็นสื่อนั้น มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ในส่วนที่สองผมขอพูดถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสื่อ(เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล) ควรถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีกฏหมายในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ของสื่อในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐนั้นเป็นไปได้ยากมากในการทำงานของสื่อ ในอเมริกานั้นการเข้าถึงข้อมูลเพียงแค่การทำหนังสือไปขอข้อมูลที่อยากทราบ “รัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลในภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งหนังสือเข้าไป” ข้อนี้อยู่ในกฏหมายของประเทศ เพื่อการรับรู้ของประชาชนและสื่อมวลชน การกระทำเช่นนี้จะเป็นการป้องกันการทำทุจริตของภาครัฐ (ผมเชื่อว่าประเทศเรายังทำไมไ่ด้แน่นอน) 

เรื่องต่อไปคือกฏหมายคุ้มครองสื่อ (ไหนบอกว่าพูด 2 ส่วน) ในทุกวันนี้สื่อไม่ว่าส่วนกลางหรือภูมิภาคนั้นถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ เพื่อบันทอนในการนำเสนอข่าว สื่อภูมิภาคนั้นถูกคุกคามมากที่สุดเพราะการนำเสนอข้อมูลต่างๆนั้นเกิดผลกระทบในท้องถิ่นโดยตรง และการคุกคามแบบท้องถิ่นนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงทุกท่านคงเข้าใจกันดี   
ต่อไปด้วยเรื่องการตรวจสอบสื่อ (เริ่มยาวแล้วนะ) ในปัจจุบันต้องยอมรับกันเลยว่า สื่อนั้นมีรายได้จากโฆษณาเป็นหลักในการดำเนินงานของสื่อเรียกได้ว่าต้องมีเงิน จึงทำให้ต้องพึ่งพาองค์กรธุรกิจเป็นหลักทำให้มีผู้อุปถัมภ์มากมาย เมื่อสื่อจะต้องการนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อผู้อุปถัมภ์รายนั้นจึงทำได้ยากขึ้น นี่ก็คือส่วนหนึ่งในการบันทอนสถาบันสื่อให้มีคุณภาพลดลง ในความคิดควรถึงเวลาแล้ว เวลาที่ทุกท่านเสียภาษี นอกจากจะมีช่องบริจาคให้พรรคการเมืองควรมีช่องบริจาคให้สื่อด้วย (ทำได้หลังจากกฏหมายการเข้าถึงขอข้อมูลของภาครัฐฯผ่าน)การจัดตั้งองค์กรควบคุมสื่อควรจะต้องให้สื่อควบคุมกันเอง แต่ว่าด้วยภายใต้กฏหมายที่มีระเบียบและมีความเห็นตรงกัน ไม่ถูกคุกคามสิทธิ เสรีภาพของสื่อ การปฏิรูปสื่อนั้นมันต้องเป็นไปได้


ปล.ภาพถ่ายเองที่ อเมริกา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น