วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และตำรวจภูธร ภาค ๕ จัดกิจกรรม ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.


เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระเจริญมายุ  ๖๓ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถือเป็นโอกาสที่ให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยการปั่นจักรยาน และกิจกรรมดังกล่าว

มีส่วนช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองแก่คนในชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวเชียงใหม่ และเป็นการซักซ้อมเส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike For Mom ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ 


 กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจปั่นจักรยาน ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร” ครั้งนี้ เริ่มปั่นจักรยานจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ไปสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และปั่นกลับมาที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมี  พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓,พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธร ภาค ๕, พลตรีชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมปั่นจักรยานในขบวน  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ระยะทางรวมไป-กลับ ๓๐ กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมขบวนจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน ถือเป็นการคืนความสุขแก่ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น