วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

GALLERIES’ NIGHT CHIANG MAI 2016เชียงใหม่ พื้นที่ซึ่งมีนักสร้างสรรค์ทำงานศิลปะเป็นจำนวนมาก วิถีชีวิตธรรมดา พัฒนากลายมาเป็นวัตถุดิบทางความคิด และบรรยากาศของเมืองก็มีส่วนขับเคลื่อนให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่รู้จบเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ทำงานศิลปะซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดงาน Galleries’ nights Chiang Mai  ขึ้นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนและส่งเสริมบรรยากาศของเมืองสร้างสรรค์รวมถึงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 – 30 มากราคม ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 .
โดยตลอด 2 คืน จะประกอบไปด้วย กิจกรรมและนิทรรศการของ 30 แกลเลอรี่ทั่วเมืองเชียงใหม่ ที่คัดเลือกโดยกลุ่ม Chiang Mai Art Conversation ยกตัวอย่างเช่น นิทรรศการภาพถ่ายเมืองไทยในอดีต ของ John Thomson หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ,นิทรรศการงานคอลลาจ “Lost & Found” โดย 21daycollab และกิจกรรมต่าง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีสดจากกลุ่มศิลปิน Opor’s Trio by Pharadon Phonamnuai, experimental sound performance โดยกลุ่ม CMC , กิจกรรม Documentary Night: Arts + Society  โดยกลุ่มปันยา มูฟวี่คลับ และ Untitled for film ,รวมถึง เวทีเสวนา เวิร์กช็อป และกิจกรรมเปิดบ้านของเหล่าศิลปินเชียงใหม่ และอื่น โดยกิจกรรม Galleries’ Night Chiang Mai 2016 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นส่วนผลักดันอุตสาหกรรมศิลปะในเชียงใหม่ให้เติบโตร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น