วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

“ปั่นด้วยรัก ฮักแผ่นดิน”
นักปั่นร่วมพันคนร่วมกิจกรรม “ปั่นด้วยรัก ฮักแผ่นดิน”
เส้นทางจาก สวนสัตว์เชียงใหม่ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เนื่องในวโรกาส 62.พรรษา..เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์


เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สวนสัตว์เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่                จัดกิจกรรม“ปั่นด้วยรัก ฮักแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาส 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมี ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวต้อนรับ  และ ดร.อาณดา  นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้มีนักปั่นทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดจำนวนร่วมพันคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยปั่นจากสวนสัตว์เชียงใหม่ มุ่งสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร เมื่อถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้มีพิธีต้อนรับนักปั่นและรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพร่างกายแล้ว ยังเป็นการร่วมรณรงค์ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองจักรยานและเป็นการประหยัดพลังงานเพื่อลดมลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

สำหรับวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จะเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 ชุด โดย ท่านนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานราษฎร์รักบาท อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น