วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Northern Food Valley 2015 "จากครัวเหนือ สู่ตลาดโลก"สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จับมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมผนึกกำลังจัดงานแถงข่าวการจัดงาน Northern Food Valley 205 งานสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “จากครัวเหนือ สู่ตลาดโลก” เพื่อรองรับประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเพื่อให้ภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก


สำหรับงาน Northern Food Valley 2015 ในครั้งนี้ได้จัดมาเป็นครั้งที่ 4 แล้วซึ่งจัดกันมาอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ได้เสนอแนวคิด จากครัวเหนือสู่ครัวโลก เพื่อริเริ่มการสร้างฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ตลาดโลก หรือ Food Forword ได้อย่างมั่นคง ภายใต้การรู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและการแข่งขันภายในตลาดโลกภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนภายในปี 2558


สำหรับงานในปีนี้พบกับนิทรรศการความก้าวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการในภาคเหนือ และนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ใหม่ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อผลักดันให้ครัวเหนือสู่ตลาดโลกจากวิทยากรชื่อดัง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดังระดับประเทศ และการสาธิตการทำอาหารจากสุดยอด 10 ร้านอาหารแนะนำในจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันทำอาหาร Northern Food Valley Culinary 2015 การออกบูธอาหารเกษตรแปรรูปเกรดสินค้าส่งออกกว่า 170 ร้านค้า และการแสดงต่างๆ ตลอดการจัดงาน โดยงาน Northern Food Valley 2015 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 13 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 20.00 น. ภายในงาน Lanna Expo 2015 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และระหว่างวันที่ 22 – 27 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 20.00 น. 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น