วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รัฐบาลสหรัฐอเมริกามอบทุนพัฒนาสุขภาพ ในสตรีและลดมลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือประเทศไทย
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ไมเคิล ฮีธ ได้มอบเงินจำนวน 69,974 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ 2,528,160 บาท จากสำนักงานด้านปัญหาสตรีสากล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แก่มูลนิธิอุ่นใจ” (Warm Heart Worldwide, Inc.) เงินทุนนี้มอบให้แก่โครงการ  “ลมหายใจสะอาด: การเสริมสร้างสุขภาพชุมชนของสตรีในชนบททางภาคเหนือของประเทศไทย”  (Breath of Fresh Air: Increasing Women's Public Health in Rural Northern Thailand) เพื่อสนับสนุนความพยายามของมูลนิธิฯในการช่วยเหลือชาวนาไทยลดมลพิษและภาวะฝุ่นละอองในอากาศตามฤดูกาลซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพในสตรีและทารก เพิ่มการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากถ่านชีวภาพของเกษตรกร เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ และยาฆ่าแมลง และเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

หลังจากพิธีการมอบทุน สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม โดย ดร. ไมเคิล เชฟเฟอร์ ประธานมูลนิธิอุ่นใจ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระดมความคิดและแนวทางในการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันจากการเกษตรที่เกิดซ้ำๆทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอุ่นใจ หวังว่าการมอบทุนครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษหมอกควัน และช่วยพัฒนาสุขภาพของสตรีในประเทศไทย อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาด้วย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น