วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง-ยกเลิกในช่วงเทศกาลยี่เป็ง


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจงเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ เนื่องจากสายการบินได้แจ้งผู้โดยสารทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางให้เหมาะสมแล้ว   

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่าในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 มีเที่ยวบินที่ยกเลิกทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 84 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 72 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 12 เที่ยวบิน                        ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเที่ยวบินที่ทำการบินหลังเวลา 18.00 . นอกจากนี้มีเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 51 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 29 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 22 เที่ยวบิน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบิน                       ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว
สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชน                    ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ                 การปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่อง                การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด คือห้ามปล่อยโคมลอยโคมควันในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น.เป็นต้นไปเท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะเพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง  เพื่อตรวจเก็บซากโคม                              ที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของปีที่แล้วท่าอากาศยานเชียงใหม่  เก็บซากโคมที่ลอยเข้ามาตกในเขตการบินได้ทั้งสิ้น 142 ลูก และจากการบันทึกสถิติการเก็บโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็งตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา สถิติสูงสุดคือในปี 2556 มีโคมลอยที่ลอยเข้ามาตกในพื้นที่ท่าอากาศยานสูงถึง 1414 ลูก   
                  
          *******************************

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-2311 โทรสาร  0-5327-7284

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น