วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้ "โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค" โดยจัดขึ้นในพื้นที่ ๕ จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ อุดรธานี , เชียงใหม่ ,ระยอง , สงขลา และ เพชรบุรี ตามลำดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใน ๕ ภูมิภาค สนใจเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคยากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการใน ๕ ภูมิภาค มีช่องทางในการขายและมีโอกาสพบปะเจรจาซื้อขายระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการเปิดงาน โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม Trade Meet และงาน Consumer Fair เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง พร้อมกิจการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้ง 5 ภาค พร้อมกันนั้นภายในงานยังได้มีสายการบินชั้นนำของเมืองไทยร่วมออกบู๊ท จำหน่ายตั๋วเดินทางในราคาพิเศษอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น