วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความภาคภูมิใจ ของชาวเชียงใหม่
คุ้มขันโตก สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวเชียงใหม่ อีกแล้วกับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด การแสดงพื้นบ้าน ปี 2555 ของรายการคุณพระช่วย ซึ่งนักแสดงของคุ้มขันโตกนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท "กลองตึ่งโนง" ของภาคเหนือ ในการแข่งขันระดับภูมิภาค ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2555 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งความภาคภูมิใจนี้ได้รับการฝึกสอนจาก คุณ โสภาพรรณ  งามระเบียบ ผู้จัดการฝ่ายการแสดงคุ้มขันโตก ซึ่งดูแลและฝึกสอนน้องๆนักแสดงจนแสดงได้อย่างพร้อมเพรียงและชัดเจน จนเอาชนะใจกรรมการ ไปได้แบบ ถูกใจ กด ไลท์ ทุกฝ่าย งานนี้ ผู้จัดการทั่วไป คุ้มขันโตก สมเกียรติ  งามพานิช บอกต่อไปมีการแสดงที่ไหนผมส่งไปประกวดทุกงานแน่ วัฒนธรรมล้านนาแบบนี้ พวกเราต้องอนุรักษ์ไว้ และต้องร่วมส่งเสริมต่อๆไป ซึ่งทางคุ้มขันโตก ได้มีการแสดงวัฒนธรรมล้านนา ทุกวันและได้พัฒนาการแสดงให้ดียิ่งขึ้นๆไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น