วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เรียนรู้ตำนานที่แท้จริงของ “เมืองแป้ แห่ระเบิด”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ตำนาน “เมืองแป้ แห่ระเบิด” ในงานมหกรรมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน “แพร่...เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณวงเวียนพรหมวิหาร 4 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ด้วยทางจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “แพร่...เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2555 เป็นการจัดนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนอาหาร โซนผ้า โซนซะป๊ะของดี โซนท้าพิสูจน์ โซนสุขก๋าย สบายใจ๋ โซนดนตรีม่วนล้ำ อีกทั้งยังมีนิทรรศการหอศิลป์เมืองแพร่ กิจกรรม “เสน่ห์ผ้าแพรเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” การแข่งดนตรีพื้นเมือง กาดมั่วโบราณ กิจกรรม “แพร่อวดเก่า...เสน่ห์ย้อนยุคปี 2500” ชมหนังกลางแปลงย้อนยุค (พากษ์สด) และอื่น ๆ อีกมากมายและเพื่อเป็นการให้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำนาน “เมืองแป้ แห่ระเบิด” แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งคนเมืองแพร่ และผู้สนใจทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการเล่าตำนาน “เมืองแป้แห่ระเบิด” ภายในงานนี้ด้วย โดยนิทรรศการนี้ จะบอกกล่าวถึงความเป็นมาที่แท้จริงของตำนานนี้ โดยมีภาพถ่าย คำบรรยาย และคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง มาอ้างอิงด้วยททท. สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญผู้สนใจอยากทราบตำนาน “เมืองแป้ แห่ระเบิด” ไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในงานมหกรรมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน “แพร่...เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณวงเวียนพรหมวิหาร 4 สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 0 54521 118, 0 54521 127

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น