วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

ม.ช. สืบสานประเพณี รับน้องขึ้นดอย 12 กันยายน นี้ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ..2507 เป็นต้นมา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เดินขึ้นไปไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา โดยในปีนี้ มีชื่อการจัดงานคือ พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๋งตาง ลูกจ๊าง ก้าวย่างเพื่อปวงชนเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ที่ครูบาศรีวิชัยพร้อมด้วยพลังศรัทธาของปวงชน รวมสร้างและเปิดเส้นทางให้รถยนต์วิ่งขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกในด้านการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือ กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน และในส่วนของจังหวัด โดยได้จัดจุดสวัสดิการและจุดพยาบาล โดยทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาล ไว้คอยดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา นอกจากนี้ในวันดังกล่าวอาจเกิดการจราจรติดขัด โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา05.00 น. นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ และเวลา 06.09 น. จะเป็นช่วงพิธีเปิด โดยมีปู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธี จากนั้นจนถึงเวลาประมาณ 09.00 น. เป็นอันเสร็จพิธี จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น