วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

เอไอเอส เดินหน้าสร้างอาชีพให้ผู้พิการ


เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ แห่งที่ 7 จ.ลำปาง
นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือเอไอเอส  กล่าวถึงนโยบายในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมของเอไอเอสว่า เอไอเอสมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ในแนวทางสนับสนุนสถาบันครอบครัว, เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมให้โอกาสและช่วยเหลือสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม หรือ CSV (Creating Shared Value) กับโครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ ด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ เริ่มแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 และขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์ปฏิบัติการฯ แล้วจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯอาคารพหลโยธินเพลส กรุงเทพฯ,โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรีโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จ.หนองคาย และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


โดยนางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ เอไอเอส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้เนื่องจากเอไอเอสเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ที่มีผลการทำงานในระดับที่ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากคนปกติ  ทั้งในแง่ของการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า เอไอเอสจึงเดินหน้าส่งมอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายศูนย์ปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น   ล่าสุดเอไอเอสจึงเปิด ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” แห่งที่ 7 ขึ้น ที่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จ.ลำปางซึ่งมีพนักงานผู้พิการทั้งทางร่างกาย และทางสายตา ทำให้ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ผู้พิการจากศูนย์ปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแล้ว และกำลังจะเปิดที่ จ.ขอนแก่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 78 คน

 โดยเอไอเอสได้ออกแบบงานให้คนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสามารถ อาทิ ผู้พิการทางสายตาและพิการทางร่างกาย จะมีหน้าที่โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษและเสนอบริการรวมทั้งแคมเปญต่างๆ ของเอไอเอสให้บริการรับ-ส่ง และยกเลิกSMS แทนลูกค้า  ส่วนผู้พิการทางการได้ยินจะให้บริการ คอลล์ เซ็นเตอร์ภาษามือผ่านทาง Web Cam เป็นต้น   นอกจากนี้เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานกลุ่มนี้มากมาย อาทิ ติดตั้งโครงข่ายออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ด หรือแสดงผลบนหน้าจอ แล้วเปลี่ยนเป็นเสียงพูด ซึ่งใช้ควบคู่กับโปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 


เอไอเอสพร้อมที่จะนำศักยภาพขององค์กรมาช่วยเหลือสังคม และสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการ เพราะเราเชื่อว่าหากทุกคนได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเอง ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกคนแข็งแรง พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วย นางวิลาสินี กล่าวสรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น