วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เอไอเอส เดินสาย มอบไออุ่น ผ่านโครงการ “เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ทั่วภาคเหนือ            บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส จัดโครงการเอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว โดย เอไอเอส ได้เดินสายมอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวทั่วภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 15  คณะผู้บริหารเอไอเอส นำโดย นายดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ  ได้เดินสาย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวนกว่า  8,000 ผืน  ในโครงการเอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาวเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ประสบภัยหนาวทั่วภาคเหนือ ทั้งในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้  
           


โดย เอไอเอส ได้เดินสายมอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวทั่วภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 15  โดยคณะผู้บริหารเอไอเอส นำโดย นายดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ  ได้เดินสาย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 8,000 ผืน ในโครงการเอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว”  เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ประสบภัยหนาวทั่วภาคเหนือ ทั้งในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้  โดยในครั้งนี้ คณะผู้บริหารเอไอเอส นำโดยนายดุลยเดช ชินวัตร ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมส่งมอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน มอบให้แก่นักเรียนและชาวบ้าน ที่โรงเรียนบ้านแม่แมะ .แม่นะ .เชียงดาว .เชียงใหม่ และได้ทะยอยเดินสายส่งมอบไออุ่นไปอีกหลายพื้นที่ อาทิเช่น บ้านพระบาทห้วยต้ม .ลี้ .ลำพูน , บ้านโป่งสา .ปาย บ้านปางคาม .ปางมะผ้า โรงเรียนบ้านรักไทย , โรงเรียนห้วยมะเขือส้ม , โรงเรียนบ้านนาป่าแปก , โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง .เมือง .แม่ฮ่องสอนบ้านพญาพิภักดิ์ .ขุนตาล .เชียงราย , บ้านปงวัง .วังเหนือ .ลำปาง , บ้านร่องกล้า .นครไทย  บ้านซำรัง .เนินมะปราง .พิษณุโลก ,บ้านห้วยต้า .ท่าปลา .อุตรดิตถ์, บ้านเข็กน้อย .เขาค้อ .เพชรบูรณ์ ,บ้านอุ้มเปี้ยม .พบพระ .ตาก และจะเดินสายมอบไออุ่นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประสบภัยหนาวอีกหลายจุดทั่วภาคเหนือ  อาทิเช่น  บ้านหาดผาขน .ภูเพียง .น่าน , บ้านดอนแก้ว .เมืองปาน .ลำปาง , โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ .เขาค้อ .เพชรบูรณ์ , บ้านงิม .ปง .พะเยา

เอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นบริษัทคนไทย ที่ยืนหยัดเคียงข้างกับสังคมไทยตลอดมา จึงได้จัดทำผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และยังคงเดินหน้ามอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น