วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาค 5 จับมือ WETV ร่วมลงนาม MOU ในโครงการ Police Eyes ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในท้องถิ่น


   พลตำรวจโท ธนิตศักดิ์   ธีระสวัสดิ์   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  5 และ คุณสาริศา สูตะบุตร กรรมการผู้จัดการ             บริษัท  เวิลด์  เอนเตอร์เทนเมนท์  เทเลวิชั่น จำกัด หรือ วีทีวี เคเบิลทีวี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU                  ความร่วมมือระหว่าง ตำรวจภูธรภาค 5 และ วีทีวี เคเบิลทีวี ด้านการประชาสัมพันธ์ในโครงการ Police Eyes

คุณสาริศา สูตะบุตร กรรมการผู้จัดการวีทีวี เคเบิลทีวี  กล่าวว่า   ด้วยวีทีวี เคเบิลทีวี  เป็นสื่อกลาง ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่ ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง  วีทีวีเคเบิลทีวี ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการช่วยเหลือสังคมให้มีความปลอดภัย ปราศจากอาชญากรรม และทางตำรวจภูธรภาค 5  ได้มีการดำเนินการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ผ่านโครงการ Police Eyes โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการ Police Eyes จึงได้ร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค 5 ในการช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์               ไปยังประชาชนชาวเชียงใหม่
พลตำรวจโท  ธนิตศักดิ์   ธีระสวัสดิ์    ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  5  กล่าวว่า โครงการ Police Eyes                 เป็นโครงการที่ดำเนินตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการพิทักษ์รับใช้ประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาแก่ประชาชนอย่างแท้จริง และโครงการ Police Eyes นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน จะต้องมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของสังคม ดังนั้นการจับมือกับภาคเอกชน ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักโครงการ และเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น

สำหรับแนวทางการดำเนินงานภายหลังการลงนาม MOU ไปแล้วนั้น วีทีวี เคเบิลทีวี จะได้เป็นสื่อกลาง ในการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการ Police Eyes ในทุกๆ ช่องทาง ,ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน, ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบสื่อโฆษณา และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับสมัครผู้ทีสนใจเข้าร่วมโครงการ Police Eyes อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น