วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมเส้นทางจุดเริ่มต้นในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" BIKE FOR DAD

นายธีรวุฒิ   แก้วฟอง ผู้ช่วยเลขาฯอำนวยการ BIKE FOR DAD เปิดเผยว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่มีกำหนดการเริ่มกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" BIKE FOR DAD โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่เวลา 13.00 น. แบ่งสถานที่รวมพล เป็น 3 สถานที่ ได้แก่ กลุ่ม 1 บริเวณวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่ม 2 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และกลุ่ม 3-9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งกลุ่ม 3-9 นี้จะทำการตั้งขบวนทีละกลุ่ม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในเวลา 14.30 น. เริ่มพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และเวลา 15.00 น.เริ่มกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
สำหรับรูปแบบขบวนจักรยานทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 VIP จำนวน 500 คน เป็นผู้แทนภาครัฐและเอกชน กลุ่มที่ 2-5 คน จำนวน 8,000 คน ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานที่ปั่นเป็นประจำ สามารถทำความเร็วตามที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเส้นทาง กลุ่มที่  6-8 จำนวน 6,000 คน ผู้ปั่นจักรยานที่มีความเร็วระดับปานกลาง-ช้า สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดเส้นทาง แต่ต้องได้รับการดูแล และกลุ่มที่ 9 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบครอบครัว จำนวน 2,000 คน ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วปั่นได้ ปั่นเพื่อถวายความจงรักภักดี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามผู้ควบคุมขบวน (MARSHALL) ของกลุ่มตัวเอง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ไฮไลท์ที่น่าสนใจ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจ ได้แก่ บริเวณจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพมีการจัดแสดงของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และขบวนพาเหรดจักรยาน มี 3 ล้อถีบ โดยเชิญพ่อตัวอย่างที่ได้รับรางวัลนั่งในรถ 3 ล้อถีบและให้ลูกเป็นผู้ปั่นจักรยาน จำนวน 15 คัน แม่ญิงปั่นรถถีบกางจ้อง จำนวน 30 คัน รวมถึงชมรมจักรยานโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ โดยปั่นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านเส้นห้วยแก้วและไปจบที่แยกไฟแดงโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จากนั้น นักปั่นจะเลี้ยวซ้ายปั่นไปตามเส้นคันคลองชลประทานตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้
สำหรับการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร มีประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดห้ามรถเดิน หยุด จอด กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ข้อ 1 ห้ามรถเดิน หยุดหรือจอด บนถนนต่างๆดังนี้ จุดเริ่มตั้งแต่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านแยกผาเมืองตรง-แยกข่วงสิงห์ตรง-แยกหมื่นด้ามพร้าคตตรง-สถานีขนส่งช้างเผือกตรง-แยกประตูช้างเผือกเลี้ยวซ้ายถนนมณีนพรรัตน์-แจ่งศรีภูมิเลี้ยวขวา ถนนชัยภูมิ-ลานท่าแพตรง ถนนคชสาร-แจ่งกะต้ำเลี้ยวขวา ถนนราชเชียงแสน-ประตูเชียงใหม่ตรง ถนนช่างหล่อ-แจ่งกู่เฮืองเลี้ยวขวา ถนนบุญเรืองฤทธิ์-แยกประตูสวนดอกเลี้ยวซ้าย ถนนสุเทพ-แยกศิริมังคลาจารย์-แยกนิมมานเหมินท์-แยกต้นพะยอม-เลี้ยวขวาประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซอยเขลางค์ 4-ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา-ผ่านแยกสัญญาณไฟจราจรตรง-ผ่านสโมสรนักศึกษา-ซอยนครพิงค์ 1-ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ผ่านศาลาธรรม-ผ่านศาลาอ่างแก้ว-ทางออกด้านหน้าถนนห้วยแก้ว เลี้ยวขวาถนนห้วยแก้ว-แยกเชียงใหม่ภูคำเลี้ยวซ้าย-ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (คันคลองชลประทาน)-แยกช่างเคี่ยนตรง-แยกหนองฮ่อตรง-แยกเชียงใหม่ 700 ปีตรง-แยกห้วยตึงเฒ่าตรง-แยกกองพันสัตว์ต่างเลี้ยวขวาถนนโชตนา-แยกกองพันพัฒนาตรง-แยกศูนย์ราชการเลี้ยวขวาเข้าที่ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น.  จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว รวมถึงการแสดงความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานเป็นจำนวนมาก โดยการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมี มาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) คอยดูแลประชาชนทั้งหมด ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลคอยดูแลตลอดเส้นทาง และหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยสามารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-112699 และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" BIKE FOR DAD ในวันเวลาดังกล่าวได้เช่นกัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น